footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon, Misyon ve Değerler

 Vizyon: Çağdaş ve modern 3. Nesil bir kuluçka merkezi olarak, ülkemizde 4. nesil kuluçka merkezlerinin oluşumuna öncülük etmek; kendini sürekli geliştiren sürdürülebilir yapısı ile Elazığ ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlamak.

Misyon: Elazığ ili başta olmak üzere bölgenin sahip olduğu ekonomik potansiyel ve değerlerle;

 • öncü ve rol model bir kuluçka merkezi olarak, güçlü, rekabetçi ve gelişim odaklı girişimcileri ve işletmeleri ekonomiye kazandırarak,
 • katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayarak,
 • nitelikli işgücü gelişimine önayak olarak,
 • kadın, genç ve dezavantajlı grupların girişimciliğini pozitif ayrımcılıkla destekleyerek,
 • yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamusal ve ekonomik aktörlerle sürdürülebilir işbirliği ve güçbirliği temelli çalışmalar yaparak,

bölgesel ve ulusal ekonomik dinamiklerin gelişimine katkı koymak ve kuluçka döneminde bünyesinde barındırdığı işletmeler ile diğer işletmelere sürdürülebilir hizmetler sunarak girişimcilik eko-sisteminin sürekli geliştirilmesinde öncü rol oynamak.

Temel Değerler:

 1. Erişilebilirlik: Hedef grubun ihtiyaçlarının karşılaması için kolaylıkla erişilebilen hizmetler sağlar.
 2. Müşteri-Odaklılık: Müşteriye yönelik değer yaratımı, hedef grubun arzuları ve beklentilerinin farkında olup, bu doğrultuda hareket eder.
 3. Tarafsızlık: Tüm taraflara eşit mesafede olup, herhangi bir önyargıya sahip olmadan somut veri ve bilgiye dayanan bir yaklaşıma sahiptir.
 4. Şeffaflık: Yasalara / mevzuata uygun hareket eder ve kendi usulleri de şeffaf bir yapıya sahiptir.
 5. Hesap verebilirlik: Paydaşları karşısında dürüstlük ve hesap verebilirlik yaklaşımını temel alır.
 6. Yenilikçi yaklaşım: Yeni bilgilere açık olup, en iyi çözümlerle hareket etmek için farklı yaklaşımları keşfedip denemek suretiyle mevcut bilgilerin sürekli iyileştirilmesini hedefler.
 7. İşbirliğine Açıklık: Yerel, bölgesel ve ulusal kurum ve örgütlerle işbirliğine açıktır.
 8. Dinamizm: Kiracıların ve işletmelerin ihtiyaçları ve talepleriyle uyumlu olarak kendi hizmetlerinde hızla değişiklik yapma yeteneğine sahiptir.
footer logo