footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

Eişgem Nedir?

Elâzığ İŞGEM – 3. Nesil Kuluçka Merkezi

Öncü bir iş geliştirme merkezi olarak büyüyen Elazığ İŞGEM, ülkemize rol model olacak üçüncü nesil bir kuluçka merkezi olma ilkesini benimseyerek, sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan ekonomik dinamiklerin gereklilikleri ile ortaya çıkan ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu destek hizmetleri geliştirerek, işletmelerin büyüme ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • Potansiyel girişimcilerin yenilikçi ve katma değer yaratan iş fikirlerini geliştirmelerini, hayata geçirmelerini ve başarılı birer girişim olarak ilerleyerek büyümelerini sağlamak;
  • Belirli bir büyüklüğe gelen işletmeleri mezun ederek, yeni iş fikirleri ve potansiyel yeni girişimcilerle aynı döngüyü tekrarlayarak girişimciliğin, girişimcilik eko sisteminin, bölgesel ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişime katkı koymak;
  • Var olan işletme ve girişimlerin gelişmeleri ve büyümeleri ile verimliliklerinin arttırılmasına destek olarak bölgesel ve ulusal ekonominin gelişimine destek olmak;

temellerine dayandırılarak “3. Nesil Kuluçka Merkezi” olarak yapılandırılmıştır.

Yeni iş kurmak isteyen ve/veya halihazırda işletmeleri bulunan girişimcilerin sürdürülebilir bir ilerleme içerisinde olmaları, aynı zamanda etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması yönünde ihtiyaç duyulan hizmet ve hizmet bileşkelerinin geliştirilerek ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefleyen Elazığ İŞGEM’in sunduğu hizmetler için tıklayınız.

Toplam 124.000 metrekarelik bir alanda, 16.470 metrekare işlik alanı ve 68 adet işlik sayısı, aynı zamanda modern bir altyapı ve profesyonel bir yönetim anlayışı ile ülkemizin en büyük iş geliştirme merkezlerinden biri konumuna gelen Elazığ İŞGEM’in Kampüs 1 ve Kampüs 2 detay bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

3.Nesil Kuluçka Merkezi – Neden Elazığ İŞGEM?

Dünya genelinde kurulmaya başlayan birinci nesil iş geliştirme merkezlerinin hizmetleri, işletmelere sundukları nispeten ucuz fiyatlı işlik ve ortak kullanım alanları ile sınırlıyken, ikinci nesil iş geliştirme merkezleri, işlik ve ortak kullanım alanlarının yanında eğitim ve koçluk gibi destekleyici hizmetleri de sunmaya başlamışlardır.

Üçüncü nesil iş geliştirme merkezleri ise işletme bazlı kaynakların yanında; dış kaynaklara, ağlara ve bilgiye ulaşımı da kapsayan hizmetleri vasıtasıyla girişimci şirketlerin başarısını, rekabet güçlerini ve büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış yeni tip ekonomik kalkınma araçlarıdır.

Elazığ İŞGEM’in de kuruluş felsefesini oluşturan yeni nesil bu yaklaşım, ilk iki kuşağın hizmetlerine, çok daha kapsamlı iş geliştirme hizmetlerini de dahil etmektedir. Üçüncü nesil iş geliştirme merkezlerinin bir diğer önemli özelliği ise ağ oluşturma faaliyetlerine öncelik vermeleridir. Bu sayede kiracı işletmelerin farklı ağ ve değer zincirlerine dahil olmalarına yardımcı olunarak; yeni tedarikçi, müşteri, yatırımcı ve ortaklar bulmalarına öncülük edilmektedir.

Üçüncü nesil iş geliştirme merkezi olarak yapılandırılan Elazığ İŞGEM, yürütülen tüm faaliyetlerle bölgemize ve ülkemize örnek teşkil edecek bir rol model olacak şekil ve anlayışta hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda Elazığ İŞGEM;

  • Yönetiminde bağımsız ve kurumsal sorumluluklarının bilincinde,
  • Hizmet ettiği kurum ve kuruluşların önceliklerini gözeten,
  • Nitelikli işgücü oluşturulması ve kullanılmasını sağlayan,
  • Katma değerli ürünlerin üretilmesini hedefleyen,
  • Ekonomik ve sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlayan ve gerçek girişimcilik eko-sisteminin yaygınlaştırılmasını ilke edinen,
  • Sunmuş olduğu hizmetlerle girişimcilerin, işletmelerin ve diğer kurum ve kuruluşların gelişim ve ilerlemesine katkı sağlayacak,
  • İşletmelerin rekabet güçlerini artırarak, daha güçlü bir kurumsal kimlik yapısına kavuşturup, pazardaki yerlerini sağlamlaştıran,

bir yapı ve anlayışta çalışmalarını sürdürmektedir.

Elazığ İŞGEM, hızla büyüyen profesyonel kadrosu, modern ve teknolojik altyapısı ile işletmelere hizmet vermeye devam etmekte ve Elazığ’ın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır. Kurumumuz tarafından sunulan hizmetler hakkında daha detaylı bilgiye “Hizmetler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Elazığ İŞGEM’de kiracı olarak yer alan işletmelerin, ilk kuruluş aşamasındaki eksikliklerinin giderilmesi ve büyümeye hazır hale gelmelerinin sağlanmasının ardından, 3 yıl sonunda mezun edilmesi ve yerlerine yeni girişimcilerin alınması esastır.

footer logo