footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

Tarihçe

Tarihçe

 Dünya Bankası Özelleştirme Sosyal Destek Programı çerçevesinde temelleri atılan ve KOSGEB tarafından desteklenerek uygulamaya alınan İŞGEM’ler, Elazığ Sanayici ve İşadamları Derneğinin geliştirdiği bir projenin kabul edilerek; söz konusu projeye başta Elazığ İl Özel İdaresi, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının bununla birlikte diğer sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ve ortak olması ile Elazığ iline kazandırılmıştır.

Ülkemizin ilk dört İŞGEM’inden biri olarak hayata geçirilen Elazığ İŞGEM, 2006 yılının sonlarında kurulmuş olup, 2007 yılının başından itibaren aktif bir şekilde çalışmaya başlamıştır. Malatya Yolu 8. kilometre üzerinde yer alan ve eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne tahsisli binaların İl Özel İdaresi’ne devredilmesi ve İl Özel İdaresi’nin de bu alan ve binaları Elazığ İŞGEM’in kullanımına tahsis etmesi ile ilk işlik alanları oluşturulmuştur. Tahsis edilen binaların işlik olarak tadilatlarının yapılması ve ilave inşaatların tamamlanmasının ardından 6.270 metrekare kiralanabilir alanda biri idari bina olarak tahsis edilen 33 işlik faaliyete başlamıştır.

Bu kampüste yer alan çalışma alanı üniteleri, farklı sektörlerden çeşitli kiracılar tarafından neredeyse derhal doldurulmuş ve altı kiracının ayrılıp yeni kiracıların alındığı 2011 yılına kadar başka kiracı kabul edilememiştir. Kampüs 1’in ilk yılında tamamen dolmasının dışında; 2007-2009 yıllarını kapsayan dönemde çalışma alanı üniteleri için 85 ilave başvuru daha yapılmıştır. Ayrıca KOSGEB tarafından yapılan bir araştırmada, Elazığ bölgesinden 658 girişimcinin, Elazığ İŞGEM dahilinde yeni bir işletme kurmak istediği belirtilmiştir. Yaşanan tüm bu gelişmeler ve Elazığ İŞGEM’e gösterilen yoğun ilgi, Kampüs 2’nin kurulmasının arkasındaki temel sebepler olmuştur.

Sonrasında; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında AB hibe fonu ile desteklenen ve Elazığ İl Özel İdaresi Proje Koordinasyon Birimi tarafından geliştirilerek yürütülen “Elazığ İş Geliştirme Merkezi’nin Büyütülmesi Projesi” kapsamında Elazığ İŞGEM 2. Kampüs alanının inşa edilmesine başlanmıştır. İnşaat, Teknik Destek, Tefrişat ve Kontrol ana bileşenlerinden oluşan 9,5 milyon Avroluk söz konusu projenin finansmanı Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmış olup Elazığ İl Özel İdaresi projeye hem maddi hem de ayni katkı sağlamıştır.

2016 yılının ilk çeyreğinde, Malatya Yolu 16. km’de Hankendi Beldesi’nde yapımına başlanan Elâzığ İŞGEM 2. Kampüs alanındaki inşaat çalışmaları büyük bir hızla tamamlanarak 2017 yılının Eylül ayında hizmet verme aşamasına gelinmiştir.

Elazığ İŞGEM; 35 adet işlik, 10.200 metrekare işlik alanı, 1.425 metrekare idari bina, 2.790 metreküp soğuk hava deposu, 600 metrekare kuru depo, açık otopark ve ortak kullanım alanları gibi son derece modern bir altyapıya sahip olan 2. Kampüs alanının tamamlanmasının ardından, toplam 124.000 metrekarelik bir alanda, 16.470 metrekare işlik alanı ve 68 adet işlik sayısı ile çok daha modern bir altyapı ve profesyonel bir yönetim anlayışına kavuşmuş, üçüncü nesil bir kuluçka merkezi olarak ülkemizin en büyük ve en modern iş geliştirme merkezlerinden biri haline gelmiştir.

footer logo