footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

İşgem Nedir?

İş Geliştirme Merkezi “İŞGEM” Nedir?

Sürdürülebilir ekonomik ilerleme ve büyüme, istihdamın güçlendirilmesi ve arttırılması, bireylerin ekonomik yaşama aktif katılımlarının sağlanması ve bu sayede toplumun sosyo-ekonomik açıdan gelişimi kapsamında; yeni iş kurmanın özendirilmesi ile girişimciliğin ve girişimcilik eko sisteminin geliştirilmesinin önemi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızdadır.

Ne var ki, son derece iyi niyetli, kalıcı olma ve sürekli büyüyüp gelişme hedefleri ile kurulan işletmeler özellikle ilk üç yıl içerisinde büyük zorluklar yaşamakta ve büyük oranda kapanmaktadırlar. Bu sonuç, hem girişimci açısından bir hüsran ve sahip olunan kaynakların yok olması, hem de ülke ekonomisi açısından büyük kayıplara neden olmaktadır.

“İşletme Kuluçkaları” ve/veya “İşletme Fidanlığı” olarak da adlandırılan İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) bünyelerinde yer alan yeni işletmelere; işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkanı, uygun koşullarda işyeri mekanı, ortak ofis ekipmanı ve hizmetleri gibi destekleyici hizmetlerle birlikte, pek çok konuda yönetim danışmanlığı gibi işletme geliştirici hizmetler sunarak, en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Deliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı) tarafından ülke genelinde uygulanan “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında bir destek bileşeni olan İş Geliştirme Merkezlerinin “İŞGEM”, isim hakkı kullanımı KOSGEB’e aittir. KOSGEB, kendi uygulama usul esasları dahilinde gerekli şartları taşıyan oluşumlara bu ismin kullanım hakkını vererek, girişimciliğin geliştirilmesi yönünde desteklerinden faydalandırır.

Bununla birlikte, İŞGEM bünyesinde kiracı olarak yer alan işletmeler, KOSGEB Yeni Girişimci Eğitim Sertifikası olmadan (ilgili eğitimlere katılmadan) diğer şartları yerine getirerek kurumun “yeni girişimci destelerinden” faydalanmaya hak kazanır.

İş Geliştirme Merkezlerinin sunduğu hizmetler ve sağladığı destekleyici faaliyetlerle işletmelerin başarılı olma oranları artmakta, büyüme ve gelişmeleri sağlanmaktadır. Bu merkezler, kuruluş aşamasında destek oldukları işletmeleri tek başlarına varlıklarını sürdürecek ve ekonomik sistem içinde ayakta kalabilecek noktaya getirdiklerinde “mezun” etmekte, kapılarını yeni kurulacak olan işletmelere açmaktadırlar.

 İş Geliştirme Merkezleri;

  • Yeni işletmeleri kuruluş aşamasında karşılaşacakları risklerden korur.
  • Uygun görülen iş fikri sahiplerine ihtiyaç duydukları eğitimi verir.
  • Girişimcileri, sektörler ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ihalelerden haberdar eder.
  • Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmalarına yardımcı olur.
  • Yerli ve yabancı fonları girişimciler için araştırır ve bu fonlardan faydalanmalarına imkân sağlar.
  • İşsizliğin azaltılmasına katkı yapar ve yerel büyümeyi hızlandırır.
footer logo