footer logo
T : 0424 248 35 10 / info@elazigisgem.com
Elazığ İş Geliştirme Merkezi

Başvuru Koşulları – Kimler Nasıl Başvurabilir?

Başvuru Koşulları

 Kimler Başvurabilir?

Elazığ İŞGEM, bir iş fikrine sahip olup yeni iş kurmak isteyen potansiyel girişimciler ile halihazırda işletmesi bulunan girişimcilere hizmet vermektedir.

Elazığ İŞGEM’de işlik-işyeri kiralamak ve kiracı olarak kuluçka merkezinde yer almak üzere sadece “yeni iş kurmak isteyen girişimciler” başvuruda bulunabilir.

Elazığ İŞGEM’in diğer bütün hizmet ve hizmet bileşkelerinden tüm potansiyel girişimciler ile halihazırda bir işletme sahibi girişimciler faydalanabilir.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Elazığ İŞGEM’in hizmetlerinden faydalanmak ve/veya kiracı olarak kuluçka merkezinde yer almak için web sitemiz ( www.elazigisgem.com )üzerinden “ön başvuru” yapabilir; veya uzmanlarımızla birebir görüşmek üzere idari birimlerimizden randevu alarak bizi ziyaret edebilirsiniz.

Elazığ İŞGEM’de işlik-işyeri kiralamak isteyen ve kiracı olarak kuluçka merkezinde yer almak isteyen potansiyel girişimcilerin web sitemiz üzerinden “ön başvuru” formu doldurulması zorunludur. Ön başvuru formu için tıklayınız.

Diğer hizmetlerimizden faydalanmak isteyen girişimciler idari birimlerimiz ile irtibata geçerek, yardım almak istedikleri konu hakkında uzmanlarımızla doğrudan görüşebilirler.

Başvuruların Değerlendirme Kriterleri ve Süreci

 Temel Unsurlar ve Kriterler:

 • Elazığ İŞGEM’e yapılan tüm başvurular tamamen bağımsız ve tarafsız uzmanlar ve kurullar tarafından değerlendirilerek nihai karara bağlanır.
 • Başvuru sahibi ile dolaylı ve/veya dolaysız olarak ilişki ve/veya irtibatı olan hiçbir uzman ve kurul üyesi değerlendirme süreçlerinde direkt ve/veya endirekt olarak yer alamaz.
 • Kuluçka merkezinde kiracı olarak yer almak istemese de ve/veya sektör itibarıyla yer alması uygun olmasa da, potansiyel girişimci kendi isteği ile “ön kuluçka destek” hizmetinden faydalanabilir.

 

Değerlendirme Süreci Temel Aşama ve Adımları:

 • Yapılan “ön başvuru” Elazığ İŞGEM uzmanları ve müdürleri tarafından şekil, içerik ve sektörel uygunluk bakımından incelenir. Görülen eksiklikler başvuru sahibine iletilir ve ön başvurunun eksiksiz olarak tamamlanması sağlanır.
 • Ön başvurusu eksiksiz şekilde tamamlayan girişimciler, “ön kuluçka destek” sürecini başlatmak üzere Elazığ İŞGEM’e davet edilir ve uzmanlarla birlikte bir çalışma programı hazırlanır.
 • Hazırlanan bu çalışma programı kapsamında, başvuru sahibi “ön kuluçka koçluk ve danışmanlık desteği” mekanizmasına dahil edilir ve uzmanların gözetim, denetim ve yol göstericiliğinde ön kuluçka çalışması başlatılır. (“ön kuluçka koçluk ve danışmanlık hizmeti hakkında detaylı bilgi için tıklayınız)
 • Ön kuluçka sürecinde iş fikrinin gelişimi, kurulacak işletme ve/veya yeni yatırımın yapılabilirlik çalışması kapsamında detaylı pazarlama planı, üretim planı, finansal planları hazırlanır ve yatırım gelişim planları çıkarılır. Tüm bu çalışmaların neticesinde de 3-5 yıllık kapsamlı bir iş planı ortaya çıkarılır.
 • Yetkili uzman, ön kuluçka sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir rapor hazırlar ve geliştirilmesi gereken alanlar varsa başvuru sahibine iletir.
 • Ön kuluçka süreci tamamlandıktan ve kapsamlı bir iş planı hazırlandıktan sonra, nihai başvuru yapılır.
 • Nihai başvuru, hazırlanan kapsamlı iş planı, uzman görüş ve raporları ile diğer çalışmalar değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme kurulu başvuru sahibini kuracağı iş ve yapacağı yatırım ile ilgili bir sunum yapmak üzere kurula davet eder.
 • Değerlendirme kurulu tarafından başvurusu uygun bulunan girişimci, halihazırda uygun işlik-işyeri bulunması durumunda Elazığ İŞGEM kuluçka merkezine kiracı olarak kabul edilir.
footer logo